ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดโครงการถวายเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ณ วัดพระธาตุจอมผ่อ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดโครงการถวายเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ณ วัดพระธาตุจอมผ่อ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ