ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ให้การต้อนรับ นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ในโอกาสที่ศาลแรงงานภาค 5 ได้จัดกิจกรรมศาลแรงงานเคลื่อนที่

ศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ให้การต้อนรับ นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ในโอกาสที่ศาลแรงงานภาค 5 ได้จัดกิจกรรมศาลแรงงานเคลื่อนที่


เอกสารแนบ