ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ อาคารศาลแขวงเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ณ อาคารศาลแขวงเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ