ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ