ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า เข้าเยี่ยมบิดานางชลิตา ศรีสง่า เพชรนิล ผู้พิพากษาศาลแขวงเวียงป่าเป้า ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า เข้าเยี่ยมบิดานางชลิตา ศรีสง่า เพชรนิล ผู้พิพากษาศาลแขวงเวียงป่าเป้า ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


เอกสารแนบ