ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน


เอกสารแนบ