ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการที่หน่วยงานอื่น

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการที่หน่วยงานอื่น


เอกสารแนบ