ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่างิ้ว

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่างิ้ว


เอกสารแนบ